พึ่งสุนทรว. ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 (Secrecy and the King’s Power: Concealment and Revelation in the 17th-Century England). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 19, n. 1, p. 1-22, 28 มิ.ย. 2019.