คำภา อ. (2021). การเมืองวัฒนธรรมของ “อุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย”: ความเป็นไทยที่ (เคย) กดทับ “อาหารเจ๊ก” “อาหารลาว” . วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 21(2), 453–471. https://doi.org/10.14456/lartstu.2021.34