พึ่งสุนทรว. (2019). ความลับกับพระราชอำนาจ: การปกปิดและการเปิดโปงในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 17 (Secrecy and the King’s Power: Concealment and Revelation in the 17th-Century England). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), 1-22. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.1