(1)
แผลงศร ร. กระบวนจินตภาพในความเรียงของนิ้วกลม. JLA 2021, 21, 144-172.