(1)
ตั้งดิลกธนากุลจ.; ตัญศิริค.; สังขมานอ. การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย. JLA 2020, 20, 141-164.