(1)
อินทะสีว. วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ: กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤต ภายใต้การทูตพหุภาคี. JLA 2020, 20, 1-18.