(1)
งามจิตรเจริญว. บทวิพากษ์ปรัชญาภควัทคีตา. JLA 1, 4, 32-47.