(1)
อยู่ประยงค์ธ. การใช้ภาษาไทยและวิธีเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. JLA 1, 6, 137-154.