(1)
ชูติกมลธรรม ช. ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression. JLA 2019, 19, 169-195.