(1)
ชูติกมลธรรมช. ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression (History of Depression: From Melancholia to Depression). JLA 2019, 19, 169-195.