(1)
วินิจจะกูล ธ. อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น". JLA 2013, 9, 163-193.