(1)
วินิจจะกูลธ. อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น". JLA 1, 9, 163-193.