[1]
คำภา อ. 2021. การเมืองวัฒนธรรมของ “อุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย”: ความเป็นไทยที่ (เคย) กดทับ “อาหารเจ๊ก” “อาหารลาว” . วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21, 2 (ธ.ค. 2021), 453–471. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2021.34.