[1]
วารสารก. 2019. เกี่ยวกับวารสาร. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 19, 1 (มิ.ย. 2019).