[1]
ตั้งดิลกธนากุลจ., ตัญศิริค. และ สังขมานอ. 2020. การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 20, 1 (มิ.ย. 2020), 141-164. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.7.