[1]
ชูติกมลธรรม ช. 2019. ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 19, 1 (มิ.ย. 2019), 169–195. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.8.