กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Material Turn ในสาขาประวัติศาสตร์ ทฤษฎี Actor-Network กับแนวคิดวัตถุในฐานะผู้กระทำการทางประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF