กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF