กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดและปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF