กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Dome (a syndrome) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF