กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแนวความคิดลัทธิขงจื้อแนวใหม่ในสมัยเอโดะที่ปรากฎในเรื่องนันโซซาโตมิฮัคเคนเด็นของเคียะคุเท บะคิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF