กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF