1.
(กำพล คุณงฺกโร) พ. BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro). MCU SSR [Internet]. 2018 Jul. 4 [cited 2022 Oct. 8];7(2):239-46. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132833