[1]
(กำพล คุณงฺกโร) พ., “BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro)”, MCU SSR, vol. 7, no. 2, pp. 239–246, Jul. 2018.