(1)
(กำพล คุณงฺกโร) พ. BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro). MCU SSR 2018, 7, 239-246.