[1]
นิยมางกูร ส. 2018. ELDERLY WELFARE MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THAILAND: Surin Nitamangkoon. Journal of MCU Social Science Review. 7, 2 (Jul. 2018), 21–36.