กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF