กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเปลี่ยนแปลง “คำขอ” ต่อเจ้าพ่อศรีนครเตา ในอาณาบริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในช่วงหลังปี 2500–ปัจจุบัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF