กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ของคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF