กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดกำแพงเพชร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF