กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารอำนาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF