กลับไปที่รายละเอียดของบทความ STRATEGIC TRANSFORMATIONAL MANAGEMENT CAPABILITY AND FIRM SUSTAINABILITY: AN EMPIRICAL STUDY OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL APPLIANCE BUSINESSES IN THAILAND ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF