กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของจักกวัตติสูตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF