Return to Article Details การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษ ที่ 21 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล