[1]
อ่องฬะ โ., “กระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการขับเคลื่อน แผนการจัดการป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 763–776, เม.ย. 2022.