[1]
ถง โ. และ รัตนชัยวงศ์ ณ., “กลยุทธ์การสืบสานละครเพลงไฉ่เตี้ยวกวางสีในโรงเรียน จากมุมมองพฤติกรรมการเรียนรู้ของชาวบ้าน”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 1372–1389, พ.ค. 2022.