[1]
เกิดเรือง อ., “การพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน”., JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 7, น. 2933–2948, ส.ค. 2021.