[1]
ศิลปดอนบม อ. . และ ศรีโภคางกุล ศ., “การกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ที่มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช 2562: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น”, JMPS, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 320–335, ก.พ. 2020.