[1]
ชูตินันทน์น., ธูปกระจ่างศ., และ โกสิยะวัฒน์พ., “การบริหารจัดการแหล่งน้ำถาวรโดยการขุดบ่อน้ำตื้น”, JMPS, ปี 7, ฉบับที่ 4, น. 1112-1125, ส.ค. 2019.