(1)
กำเหนิดฤทธิ์ ป. . หลักพุทธธรรม : กฎหมายกัญชาทางการแพทย์. JMPS 2022, 10, 2326-2335.