(1)
ถง โ.; รัตนชัยวงศ์ ณ. กลยุทธ์การสืบสานละครเพลงไฉ่เตี้ยวกวางสีในโรงเรียน จากมุมมองพฤติกรรมการเรียนรู้ของชาวบ้าน. JMPS 2022, 10, 1372-1389.