(1)
วรปัญญา เ.; ภาชนะวรรณ อ. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศไทย. JMPS 2022, 10, 2023-2036.