(1)
อินทร์พรม ค.; ศรีโภคางกุล ศ. การเปรียบเทียบกลยุทธ์และแนวทางการเคลื่อนไหว ทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย. JMPS 2021, 9, 2244-2259.