(1)
นิธิภณยางสง่า ธ.; วาทโกวิโท พ. การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต. JMPS 2021, 9, 2792-2803.