(1)
ชูตินันทน์น.; ธูปกระจ่างศ.; โกสิยะวัฒน์พ. การบริหารจัดการแหล่งน้ำถาวรโดยการขุดบ่อน้ำตื้น. JMPS 2019, 7, 1112-1125.