กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการเมืองเรื่องกลุ่มทหารในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2516-2562 Download Download PDF