กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาด กรณีศึกษาหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล