กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสวดมนต์และการฟังบทสวดมนต์ที่มีต่อความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล