กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความก้าวหน้าการละสังโยชน์ของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล