[1]
เพ็ชรรักษ์ณ., พิพัฒน์เพ็ญม., and ธรรมสัจการว., “Responses to the Uniqueness of Garland Sellers”, JLA., vol. 6, no. 2, p. 33, 1.